Zespół

dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK

Katedra Prawa Cywilnego, Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia Leona Koźmińskiego

Lider Zespołu

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jej najnowsza książka dotyczy „Ubezpieczeń kosmicznych. Międzynarodowych aspektów prawnych” (Kluwer Law International, 2017). Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Częsty prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym”.

dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW

Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej

Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim m.in. z zakresu prawa międzynarodowego, prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawa lotniczego i kosmicznego, bezpieczeństwa lotniczego i kosmicznego. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”.

dr hab. Jakub H. Szlachetko

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna.

mgr Kaja Hopej

Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego

Doradca prywatnego funduszu kapitałowego Herius Capital Space Fund w zakresie polskiego sektora kosmicznego. Specjalizuje się w prawie kosmicznym w kancelarii Sārhegyi & Parnters w Budapeszcie.

Pracowała m.in. w Greenberg Traurig Polska, zajmując się rynkami kapitałowymi a także odbyła staż w Polskiej Agencji Kosmicznej. Jest absolwentką Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiowała również zarządzanie biznesem międzynarodowym w EDHEC Business School w Nicei, we Francji.  Członkini Komitetu Sterującego Konsorcjum Naukowego Ad Astra.

Jako doktorantka prowadzi badania związane z implementacją krajowego prawa kosmicznego i prywatnymi funduszami sektora kosmicznego oraz rozwojem tych zagadnień w Europie Środkowo – Wschodniej. Obroniła pracę magisterską pt. „Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania zawierania kontraktów kosmicznych”. Jest współautorką artykułów m.in.  „Govsatcom makes EU stronger on security and defence” we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną a także „Ankiety dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyników” opracowanej we współpracy z Grupą Roboczą ds. Polskiego Prawa Kosmicznego.

mgr Mariusz T. Kłoda

Sekretarz Grupy

Katedra Prawa Handlowego,  Morskiego i Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – UMK). Absolwent prawa, administracji, podyplomowych studiów prawa bankowego i bankowości oraz Szkoły Leszka Balcerowicza. Reprezentant UMK w Komitecie Technicznym (KT) nr 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów (Polski Komitet Normalizacyjny).

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) oraz reprezentant PSPA w Radzie Uczestników Konsorcjum Naukowego Ad Astra, członek Komitetu Naukowego DroneTech World Meetings, członek Komitetu Programowego Near Space Conference, członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym”. Założyciel i redaktor bloga „Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne”, konsultant audycji pod nazwą „Radio Planet i Komet” w Polskim Radio Pomorza i Kujaw, były współpracownik „Planetarium – Toruń”.

Współautor raportów pod tytułem (m.in.): „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach”, „Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyniki” oraz „Ocena realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej”.  Autor oraz współautor artykułów (m.in.): „Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych”, „Regulacja górnictwa kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej” oraz „Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction”.

mgr Bartosz Malinowski

Radca Prawny

Rradca prawny, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów  badawczo-rozwojowych, budowy dużych systemów informatycznych, a także w obsłudze przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia prawne w zakresie lotów suborbitalnych oraz wykorzystania surowców kosmicznych.