Ministerialna Grupa Robocza

31 stycznia ukonstytuowała się Grupa Robocza ds. Opracowania Projektu Ustawy o Działalności Kosmicznej. W związku z zaproszeniem wystosowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Wydział Polityki Kosmicznej) w pracę zaangażowani są wszyscy członkowie Grupy Roboczej ds. Prawa Kosmicznego działającej w ramach CSK ALK.

Do grupy roboczej zostali zaproszeni również przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Agencji Kosmicznej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Centrum Technologii Kosmicznych AGH, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Wyników prac Grupy Ministerialnej możemy spodziewać się w 2022 roku. Stworzone ramy prawne umożliwią prowadzenie działalności kosmicznej (o charakterze orbitalnym i suborbitlanym) przez podmioty mające miejsce zamieszkania (siedziby) na terytorium Polski.