Konferencje

  • III Międzynarodowa Konferencja ‘Inżynieria Ryzyk Kosmicznych’ (‘III International Conference Risks’ engineering in space sector’) zorganizowana 20 i 27 kwietnia 2021 r. przez Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz Polską Agencję Kosmiczną, panel ‘Polish space legislation: industry contra legislator?’ (szczegóły tutaj)
  • Konferencja ‘Cosmos: Between West and East’ zorganizowana 18 listopada 2021 r. przez Uniwersytet Warszawski, Komisję ds. Nauk Kosmicznych PAN, Oddział Gdańsk oraz Baltic Sea & Space Cluster – prelekcja ‘Regulation of suborbital activity in the national laws. Case of emerging space nations’. (szczegóły tutaj)
  • I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna zorganizowana w dniach 26-28 listopada 2021 r. przez Instutut Metropolitalny, panele ‘Wyzwania i kierunki jurysdykcji prawa kosmiczego’ oraz ‘Prezentacja wyników oraz wyników’ (szczegóły tutaj)
  • I Seminarium Legislacyjne zorganizowane 14 stycznia 2022r. przez Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego, pt. ‘Przedmiot Regulacji Polskiego Prawa Kosmicznego’

  • II Seminarium Legislacyjne zorganizowane 25 lutego 2022 r. przez Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego, pt. ‘Reglamentacja i kontrola działalności kosmicznej’